خسارت‌دیدگان پلاسکو بیمه مرهونات بانکی دارند؟

آندو همراه استقلالی‌ها به آبادان نرفت/ تمرین در تهران با جپاروف
ایسنا نوشت: معاون مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه ما از مردم خواست تا اگر افرادی بیمه مرهونات بانکی این شرکت را دارند در اولین فرصت به این موضوع را به بانک اطلاع دهند.

آندو همراه استقلالی‌ها به آبادان نرفت/ تمرین در تهران با جپاروف