شروع ارتقای کیفیت از وانت

آموزش ساده و روان فیزیک در ۶۶ صفحه
در آخرین گزارشی که توسط شرکت ISQI در مورد کنترل کیفی خودروهای تولید داخل منتشر شد، نکته جالبی به چشم خورد و آن اینکه وانت پراید که تا قبل از این همانند سایر وانت ها از تک ستاره بودن رنج می برد 2ستاره کیفی دریافت کرده است.

آموزش ساده و روان فیزیک در ۶۶ صفحه