فیلم | درگیری خونین در یک جشن عروسی!

آمریکا به لهستان نیرو می‌فرستد
کاربران شبکه‌های اجتماعی ویدئویی را از درگیری شدید گروهی از افراد در یک مراسم عروسی در یکی از کشورهای عربی منتشر کردند.

آمریکا به لهستان نیرو می‌فرستد