تصاویر | آلودگی رودخانه‌ها و رها شدن پسماند در نوار ساحلی آستارا‎

آمریکا بزرگترین شریک تجاری چین می‌شود
آلودگی رودخانه‌ها و رها شدن پسماند در نوار ساحلی آستارا، تهدیدی برای شناگاه‌های این شهرستان است.

آمریکا بزرگترین شریک تجاری چین می‌شود