وزیر اطلاعات:جوانان مسلمان به تروریست‌های تکفیری و دشمنان جهان اسلام درس عبرت دادند

آمریکای ترامپ را ببینید!
ایسنا نوشت: وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه جوان منبع انرژی، شور و نشاط و تحرک و پویایی، دوست‌دار زیبایی، دانش‌گرا، واقعیت‌گرا و زیباگرا است، پاسخگویی صحیح و کامل به تمام نیازهای جوانان را نیازمند برنامه‌ای دقیق و جامع دانست.

آمریکای ترامپ را ببینید!