عکس | توزیع غذا در منطقه آزاد شده از دست داعش

آمریکایی‌ها یک وطنی را جایگزین سرمربی اخراجی غیروطنی‌شان کردند!
عکس زیر پسربچه‌ای را نشان می‌دهد که در زمان توزیع غذا در منطقه آزاد شده از دست داعش در موصل عراق در انتظار دریافت غذاست.

آمریکایی‌ها یک وطنی را جایگزین سرمربی اخراجی غیروطنی‌شان کردند!