بازدید معاون دفتر زیستگاه های سازمان محیط زیست کشور از تالاب انزلی

آمار وجود سلاح در استان فاجعه‌بار است
مسعود باقرزاده کریمی از عملیات احیای پناهگاه حیات وحش سلکه در تالاب انزلی بازدید کرد.

آمار وجود سلاح در استان فاجعه‌بار است