آمریکا، پاکستان را تحریم کرد

آمارهای تکان دهنده‌ای که کسی را تکان نداد/ سازمان‌های مردم نهاد آستین بالا بزنند
ایسنا نوشت: وزارت تجارت آمریکا هفت شرکت پاکستانی را در ارتباط با برنامه موشکی این کشور تحریم کرده است.

آمارهای تکان دهنده‌ای که کسی را تکان نداد/ سازمان‌های مردم نهاد آستین بالا بزنند