یخ زدن آبشار گنجنامه همدان برای نخستین بار در دو دهه گذشته

آمادگی مراکز تحت نظارت بهزیستی لرستان در خصوص اسکان افراد بی‌سرپناه
کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: پس از دو دهه آبشار گنجنامه همدان برای نخستین بار در فصل پاییز یخ زد و زیبایی های طبیعت همدان را دوچندان کرد.

آمادگی مراکز تحت نظارت بهزیستی لرستان در خصوص اسکان افراد بی‌سرپناه