وزیر ارشاد درگذشت مرضیه حدیدچی را تسلیت گفت

آلودگی هوای تهران، صدای «فردوسی» را هم درآورد!
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت مرضیه حدیدچی (دباغ) را تسلیت گفت.

آلودگی هوای تهران، صدای «فردوسی» را هم درآورد!

دانلود رایگان اینستاگرام