تغییر یک مدیر تئاتری پس از ۲۰ سال

آلودگی‌هوا جدی شد/ تصمیم‌های کمیته اضطرار؛ توقف فروش طرح ترافیک و فعالیت‌های عمرانی شهرداری
ریاست انجمن هنرهای نمایشی شعبه استان تهران پس از ۲۰ سال از حسین عاطفی گرفته و به امیرحسین شفیعی داده شد.

آلودگی‌هوا جدی شد/ تصمیم‌های کمیته اضطرار؛ توقف فروش طرح ترافیک و فعالیت‌های عمرانی شهرداری

دانلود تلگرام