وقتی سماع، سوژه نقاشان می‌شود

آلبوم «در آتش آوازها» با صدای حمیدرضا نوربخش منتشر می‌شود
نمایشگاه گروهی نقاشی «سکوت سماع و شبنم» با موضوع سماع و آفرینش در باغ موزه هنر ایرانی برگزار می‌شود.

آلبوم «در آتش آوازها» با صدای حمیدرضا نوربخش منتشر می‌شود