برگزاری دومین جلسه پیگیری و نحوه اجرای مصوبات هیات دولت برای پلاسکو/آماده‌سازی فروشگاه قدس خراسان

آقا عضو اصلاح‌طلب شورای شهر درخواست تابعیت آمریکا را داده است؟
ایرنا نوشت: دومین جلسه پیگیری و نحوه اجرای مصوبات هیات دولت و روند تحقق تصمیمات جلسه قبلی در ارتباط با ساختمان پلاسکو، امروز، پنجشنبه برگزار شد.

آقا عضو اصلاح‌طلب شورای شهر درخواست تابعیت آمریکا را داده است؟