گزافه‌گویی نیکی‌هیلی درباره برنامه موشکی ایران / عکس

آقای دوربینی بازیگر شد!
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل، با انتشار پستی توئیتری خواستار اقدامی برای مقابله با برنامه موشکی ایران شد.

آقای دوربینی بازیگر شد!