نسخه نهایی «فصل نرگس» تحویل دفتر جشنواره فجر شد

آقای آجورلوی عزیز، این رفتار با سروش بعید بود
نسخه نهایی فیلم سینمایی «فصل نرگس» به نویسندگی و کارگردانی نگار آذربایجانی تحویل دفتر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر شد.

آقای آجورلوی عزیز، این رفتار با سروش بعید بود