فیلم | جشن تولد کیمیا علیزاده در بیمارستان

آغاز پرواز حجاج ایرانی از اواسط مرداد
جشن تولد 19 سالگی کیمیا علیزاده در بیمارستان و در حضور مربی و دوستانش برگزار شد.

آغاز پرواز حجاج ایرانی از اواسط مرداد