با حضور رئیس جمهور و همزمان با افتتاح راه آهن همدان، ۳۰۰ طرح نیز به بهره برداری خواهد رسید

آغاز مسابقات والیبال امید های آسیا 11 اردیبهشت ماه در اردبیل
استاندار همدان گفت: همزمان با اتمام ریل گذاری راه آهن تهران به همدان و ورود قطار به این شهر، 300 طرح نیز توسط رئیس جمهور افتتاح می شود.

آغاز مسابقات والیبال امید های آسیا 11 اردیبهشت ماه در اردبیل