استاندار سمنان:وضعیت امنیتی استان سمنان بسیار مطلوب است

آغاز مرمت و احیاء محوطه و فضای سبز آرامگاه ابن یمین فرومدی در میامی
محمدرضا خباز در نشست فرماندهان ناجای استان سمنان با بیان اینکه برنامه‌های ناجا برای حفظ امنیت در استان عالمانه و دقیق است، گفت: خوشبختانه سال جاری خوبی را از لحاظ امنیت در استان پشت سر گذاشتیم.

آغاز مرمت و احیاء محوطه و فضای سبز آرامگاه ابن یمین فرومدی در میامی