گوشت گوسفندی ۳۰ هزار تومانی در راه همدان

آغاز عملیات لودری ترامپ علیه اوباما!
رئیس اتحادیه قصابان همدان گفت: جهت کنترل و کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار مصرف، گوشت گوسفندی از ارمنستان و گرجستان وارد کشور شده، و طی روزهای آینده گوشت گوسفندی 30 هزار تومانی در بازار همدان عرضه خواهد شد.

آغاز عملیات لودری ترامپ علیه اوباما!