دکتر مقداد پیرصاحب استاد شایسته پاوه ای به درجه پروفسوری ارتقاء یافت

آغاز عملیات اجرایی پروژه فولاد یزد یک در اشکذر میبد
دکتر مقداد پیرصاحب عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رشته مهندسی بهداشت محیط به درجه پروفسوری رسید.

آغاز عملیات اجرایی پروژه فولاد یزد یک در اشکذر میبد