آبرسانی به روستاهها موجب اسکان روستاییان در مناطق روستایی شده

آغاز طرح غربالگری اوتیسم در استان مرکزی
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی از عملکرد شرکت آبفار لرستان در راستای اجرای طرح های آبرسانی روستایی در استان و شهرستان خرم آباد تقدیر کرد

آغاز طرح غربالگری اوتیسم در استان مرکزی