تقویت قوای گروه حفاظت از رودخانه تالار

آغاز رسمی مراسم اهدای جوایز گلدن‌گلوب / معرفی برگزیدگان
مدیر امور منابع آب قائم شهر سوادکوه ، جویبار و سیمرغ گفت: تا کنون 80 نفر از مجاورین رودخانه تالار به صورت داوطلبانه به عضویت گروه حفاظت از رودخانه مذکور در آمدند.

آغاز رسمی مراسم اهدای جوایز گلدن‌گلوب / معرفی برگزیدگان