منصوریان: تیر دروازه مدافع سرسخت سپاهان بود/ با سه خرید غیر قابل مهار می‌شویم

آغاز دور جدید فعالیت‌های اکتشافی نفت و گاز ایران در خلیج فارس
سرمربی استقلال گفت: اعتقادی به بدشانسی ندارم، باید زحمت کشید و به اندازه زحمتی که کشیده‌ایم شانس به ما رو می‌کند.

آغاز دور جدید فعالیت‌های اکتشافی نفت و گاز ایران در خلیج فارس