توضیح شرکت متروی تهران درباره فقدان پله برقی در یک ایستگاه/ شهرداری برای احداث مجتمع تجاری برداشته!

آغاز به کار نهمین نمایشگاه سراسری کتاب در اراک
شرکت متروی تهران درباره یک شکایت مردمی منتشر شده در سرویس مشکلات مردمی درباره برداشتن پله برقی یک ایستگاه مترو در غرب تهران توضیح داد.

آغاز به کار نهمین نمایشگاه سراسری کتاب در اراک