شکایت یک امام‌جمعه از علی مطهری

آغاز برآورد خسارات زلزله خراسان رضوی / اسکان روستاییان در چادرها
تسنیم نوشت: یکی از امامان جمعه کشور از علی مطهری نایب رئیس مجلس به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، شکایت کرد.

آغاز برآورد خسارات زلزله خراسان رضوی / اسکان روستاییان در چادرها