مسابقه تیراندازی خبرنگاران ارومیه‌ای

آشنایی با یکی از شخصیت‌های «معمای شاه»
یک دوره مسابقه تیراندازی جام خبرنگاران به همت شهرداری منطقه یک ارومیه برگزار شد.

آشنایی با یکی از شخصیت‌های «معمای شاه»