«صدای تبر، فریاد جنگل» در رادیو نمایش

آسیا به رهبری چین، خانه میلیاردرهای جهان شده است
چهارشنبه، دهم آبان، نمایش تازه رادیویی «صدای تبر، فریاد جنگل» به کارگردانی رضا عمرانی از رادیو نمایش پخش می‌شود.

آسیا به رهبری چین، خانه میلیاردرهای جهان شده است