صدور احکام پرونده‌های مدیران کانال های تلگرامی

آزمایش بمب‌های هسته‌ای در آمریکا
ایسنا نوشت: وکیل‌مدافع دو نفر از متهمان پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی از صدور حکم موکلینش توسط دادگاه انقلاب خبر داد.

آزمایش بمب‌های هسته‌ای در آمریکا