معاون رئیس جمهور عراق راهی تهران شد

آرش صادقی به مرخصی می‌آید
ایرنا نوشت: نوری المالکی معاون اول رئیس جمهور عراق برای انجام یک سفر چهار روزه راهی ایران شده است.

آرش صادقی به مرخصی می‌آید