دیدار مولاوردی با وزیر کودکان و مساوات نروژ / وضعیت زنان در نروژ چگونه است؟

آرسن ونگر در راه پاریس
ایلنا نوشت: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده که در راس هیاتی به کشور نروژ سفر کرده است با خانم سولینگ هورنه وزیر کودکان و مساوات این کشور دیدار و گفتگو کرد.

آرسن ونگر در راه پاریس