اصفهان الگوی دیگر شهرها برای نهادینه کردن دوچرخه سواری

آرامش و نشاط نوروزی در اصفهان ثمره فعالیت مدیریت شهری است/ حوادث جاده ای 3 درصد کاهش یافته است
فرمانده نیروی انتظامی کشور در بازدید از ستاد هدایت مسافران نوروزی منطقه 12 شهرداری اصفهان (ستاد هداست کیمیا)گفت: اصفهان الگوی دیگر شهرها برای نهادینه کردن دوچرخه سواری است.

آرامش و نشاط نوروزی در اصفهان ثمره فعالیت مدیریت شهری است/ حوادث جاده ای 3 درصد کاهش یافته است