پلمپ ۹واحد متخلف عرضه فرآورده های خام دامی در شیراز

«آرامش باد» زرتشتیان یزدی به آیت الله هاشمی رفسنجانی
«خبرجنوب» نوشت: رئیس دامپزشکی شهرستان شیراز از معدوم شدن 2 هزار و 884 کیلو فرآورده خام دامی فاسد و غیر قابل مصرف در شیراز خبر داد.

«آرامش باد» زرتشتیان یزدی به آیت الله هاشمی رفسنجانی