نگاه راهبردی در برنامه های فرهنگی دانشگاه ها باید حاکم باشد

آذربایجان‌شرقی پذیرای دو میلیون نفر گردشگر
مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه کردستان کار فرهنگی صحیح را نیازمند شناختی دانست که موجب تحلیل، هدف‌گذاری و اتخاذ برنامه منسجم در محیط های اجتماعی شود.

آذربایجان‌شرقی پذیرای دو میلیون نفر گردشگر