تصاویر | بازار فرش تبریز ؛ بازاری قدیمی و شناخته شده در جهان

آخوندی: جان باختن هموطنان آذری یک فقدان ملی است
معروف‌ترین بخش بازار فرش تبریز تیمچه مظفریه است که از بازارهای قدیمی و شناخته شده فرش در جهان است و از نظر معماری جزو جاذبه‌های گردشگری ایران محسوب می‌شود.

آخوندی: جان باختن هموطنان آذری یک فقدان ملی است