گشایش نمایشگاه آثار منتخب جشنواره خوارزمی ناحیه 3 آموزش و پرورش تبریز

آخرین وضعیت پرونده قتل عام 8 نفر در ایرانشهر/ خارج از نوبت رسیدگی می‌شود
نمایشگاه آثار منتخب جشنواره خوارزمی و بازارچه ی کارآفرینی دانش آموزان دوره اول متوسطه ی ناحیه 3 آموزش و پرورش تبریز با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و فرماندار تبریز افتتاح شد.

آخرین وضعیت پرونده قتل عام 8 نفر در ایرانشهر/ خارج از نوبت رسیدگی می‌شود