حمید جبلی تئاتر کودکان را داوری می‌کند

آخرین وضعیت عالیشاه به روایت تصویر
حمید جبلی، سیف الله صمدیان و سیامک زمردی مطلق داوری بخش مسابقه عکس و قباد شیوا، آرش تنهایی و امیر اسمی داوری بخش مسابقه پوستر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان را برعهده گرفتند.

آخرین وضعیت عالیشاه به روایت تصویر