انگلیس از قوانین اتحادیه اروپا رها نخواهد شد

آخرین مدل پورشه ماکان چند؟
ایسنا نوشت: مقام ارشد امور بریگزیت در دولت انگلیس تاکید کرد، این کشور ممکن است تا سال ۲۰۲۱ نتواند به طور کامل از قید و بند همه قوانین اتحادیه اروپا رها شود.

آخرین مدل پورشه ماکان چند؟