قطعنامه ضدصهیونیستی شورای امنیت و دستاوردهای آن برای فلسطینی‌ها

آخرین فرصت منصوریان!
ایرنا نوشت: شورای امنیت سازمان ملل به تازگی قطعنامه ای را با اجماع بدون سابقه و فارغ از وتو اعضای دائم این شورا در محکومیت شهرک سازی رژیم صهیونیستی به تصویب رساند که امیدها را برای بازپس گیری حقوق سلب شده ملت فلسطین زنده می کند؛ این اقدام به عقیده کارشناسان می تواند دستاوردهای مثبتی را برای مردم فلسطینی در پی داشته باشد .

آخرین فرصت منصوریان!