سفر قریب‌الوقوع مدیران معتبرترین بیمه دنیا به ایران

آثار راه‌یافته به نمایشگاه جایزه «محتشم» اعلام شد
عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره با بیمه گران اروپایی لندن و مونیخ به اروپا سفر کرد و روز جمعه با رئیس کل لویدز لندن دیدار و گفتگو کرد.

آثار راه‌یافته به نمایشگاه جایزه «محتشم» اعلام شد

دانلود رایگان اینستاگرام