جزییاتی از شکایت ۱۵زن آرایشگر از دزد تنومند/ سارق آرایشگاه‌های زنانه را شناسایی کنید

آثار برگزیده جشنواره کتاب دین و پژوهش‌های برتر
پلیس اگاهی از مردم خواست سارق خشن آرایشگاههای زنانه را شناسایی کرده و برای شکایت به پلیس مراجعه کنند.

آثار برگزیده جشنواره کتاب دین و پژوهش‌های برتر