ساختمان پارک علم و فناوری لرستان بهمن ماه بهره‌برداری می‌شود

آتش نشانی شهرکرد فاقد تجهیزات و امکانات امداد و نجات پیشرفته است
مهر نوشت :رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان از افتتاح ساختمان اداری پارک علم و فناوری استان تا پایان بهمن ماه سال جاری خبر داد

آتش نشانی شهرکرد فاقد تجهیزات و امکانات امداد و نجات پیشرفته است