صدا و سیما محل فعالیت هنرمندان، نخبگان و صاحبان خرد و اندیشه است

آتش سوزی در مدرسه روستای سرابله کرمانشاه
معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه گفت: صدا و سیما محل کار و فعالیت هنرمندان، نخبگان و صاحبان خرد و اندیشه می باشد و با بهره گیری از این ظرفیت، همواره منشا تحول، تعالی و فرهنگ سازی در کشور واقع شده است.

آتش سوزی در مدرسه روستای سرابله کرمانشاه