ماجرای گلوله خوردن به جمجمه میرسلیم/ او چرا در ۱۷شهریور در میدان ژاله نبود؟

آتش‌سوزی انبار کالا در خیابان فدائیان اسلام
نامزد موتلفه در انتخابات ریاست جمهوری به تشریح زندگی خود پرداخت و از زمانی روایت کرد که گلوله به جمجه‌اش اصابت کرد.

آتش‌سوزی انبار کالا در خیابان فدائیان اسلام