در حکم رهبری برای جانشین فرمانده کل ارتش بر چه چیزی تاکید شده است؟

آب رسانی به ۲۲۰ روستای گیلانی در دهه‌ی فجر امسال
مهر نوشت:جانشین فرمانده کل ارتش گفت: در حوزه حقوق و مزایا نیز جلسات خوبی با معاونین نیروی انسانی داشتیم و پیش بینی هایی انجام شد که از جمله آن تشکیل شورای عالی معیشت در سطح آجا است.

آب رسانی به ۲۲۰ روستای گیلانی در دهه‌ی فجر امسال