همدلی اهالی تئاتر ضروری است/ تجربه های نو نقطه قوت جشنواره تئاتر استانی

آئین اختتامیه بیست و نهمین جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی آغاز شد
دبیر بیست و نهمین جشنواره تئاتر استانی بر اهمیت همدلی و اتحاد اهالی تئاتر تاکید کرده و افزود: امیدواریم همه اهالی و فعالان تئاتر کدورت ها را کنار گذاشته و برای رقم زدن آینده تئاتر با یکدیگر متحد شوند.

آئین اختتامیه بیست و نهمین جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی آغاز شد