>>> پخش زنده | هم‌اکنون؛ مناظره ابراهیم فیاض و تقی آزادارمکی در کافه خبر

استقرار ربات‌های پلیس در دبی تا سال ۲۰۳۰تقی آزاد ارمکی جامعه‌شناس و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و ابراهیم