“دیوید کامرون” احتمالا سال آینده جانشین دبیر کل ناتو می‌شود

نیلی: قدرت خرید مردم با رشد ۷.۵ درصد اقتصاد به سال ۱۳۸۰ برمی‌گرددتسنیم نوشت: یک روزنامه اتریشی در گزارشی از