فیلم | سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات شورا: تخلف نداشته‌ایم | رای‌گیری انتخاباتی در بیش از ۹هزار شعبه

فرهاد تجری، سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات شوراها: از صبح تاکنون تخلف خاص و حادی که بر روند انتخابات تاثیرگذار