دکتر فلاحی: ۸ مرکز بهداشتی، درمانی و آموزشی در شهرستان چرداول در دست احداث است

والیبال در استان گیلان به سطحی رسیده که انگیزه ای برای ورزشکاران این رشته وجود نداردتعداد 4 خانه بهداشت ،3