4 میلیارد و 200 میلیون تومان؛ جمع نذورات در حسینیه اعظم زنجان

تعداد جلسات علنی مجلس کاهش می‌یابد /بررسی پیامدهای بحران همه‌پرسی کردستان عراق در مجلسرئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان گفت: